Arama önerileri

DULCOTEST brom için sensörler

Kademeli ölçüm alanları 0,01 – 10 mg/l

DULCOTEST sensörleri ile brom ölçümü: Brom ile dezenfeksiyon işlemlerinde güvenli dozlama yapın. Yüksek sağlamlığı sayesinde çok farklı su kalitelerinde kullanılabilir.

Ürün tarifi

DULCOTEST sensörleri ile bromun güvenilir bir şekilde çevrim içi ölçümü

Klor bileşiklerine bir alternatif olarak, reaktiflerin daha yüksek maliyetine rağmen, brom bileşikleri suyu dezenfekte etmek için giderek daha fazla kullanılmaktadır.

Brom, dezenfeksiyon için kullanıldığında klor bileşiklerine kıyasla bazı avantajlar sunuyor:

 • Daha yüksek pH değerlerinde daha yüksek dezenfeksiyon etkisi.
 • Düşük sıcaklıklarda daha düşük uçuculuk.
 • Daha az korozyon teşviki.
 • Reaksiyona giren brom bileşiklerinden (kombine brom) daha az koku oluşumu ve mukoza tahrişi.

DULCOTEST Brom sensörleri ürün hattımız ile, ölçüm işinizin çözümü için üç sensör tipi vardır.

CBR1-mA ve BCR1-mA sensör tipleri kirli suya karşı dirençlidir ve soğutma suyunun hazırlanması içindir. CBR1 tipi örn. Sodyum bromür + klor ağartıcı ya da BrCl kullanımı gibi inorganik brominasyon yöntemindeki serbest broma yöneliktir.

BCR1-mA sensör tipi, organik bromlama maddelerinin (örn. BCDMH) ölçümü için optimize edilmiştir.

BRE3-CAN sensör tipi, ölçüm ve ayar sistemi DULCOMARIN'e yönelik BCDMH aracılığıyla yüzde havuzu su hazırlığı için teklif ediliyor.

Avantajlarınız

 • Gerçek zamanlı amperometrik ölçüm sayesinde verimli işlem yönetimi (kısa çalışma süresi).
 • Çok farklı su kalitelerinde kullanım (kirlilik derecesi, pH, su oranı, sıcaklık).
 • Amperometrik ölçüm prensibi nedeniyle bulanıklık veya renk değişikliği sonucunda arıza yok.
 • Sabit sıfır noktası nedeniyle kayma olmaz.
 • Entegre sıcaklık dengelemesi nedeniyle sıcaklık etkisinden kaynaklanan arıza yok.
 • Membran kaplı elektrotlar sayesinde akış, su içerik maddelerine ve tabaka oluşturan maddelere düşük bağlılık.

Teknik detaylar

Dezenfeksiyon için kullanılabilen tüm brom reaktifleri ölçülebilir:

 • İnorganik serbest brom örn. B. ACTI brom işleminden sonra: HOBr veya inorganik olarak bağlı brom (örneğin piyasada Stabrex®olarak mevcuttur)
 • DBDMH (1,3-dibromo-5,5-dimetilhidantoin) örn. Piyasada Albrom 100® adı altında
 • BCDMH (1-bromo-3-kloro-5,5-dimetil-hidantoin) örn. piyasada brom çubukları® adı altında

Toplam mevcut brom BCR 1-mA için sensör (eski BRE 1 tipinin yerine geçer)

BCDHM dezenfektanları ve oksidatif olarak etki gösteren diğer brom-organik dezenfektanlar ve kirli sudaki toplam klor ve/veya 9,5’e kadar yüksek pH değerleri için sensör. mA girişli ölçüm ve ayar cihazlarında işletim için

Avantajlarınız

 • Ölçüm büyüklüğü: BCDHM’den oluşan toplam mevcut brom (1 brom 3 klor 5,5 dimetil hidantoin)
 • Membran kaplı sensör değişen akış ya da su içerik maddeleri, N brom amido sülfonat nedeniyle oluşabilecek arızaları azaltır
 • Antomikrobiyal etkiye (biyofilmler nedeniyle daha az tıkanma) ve büyük gözenekli membrana (katı partiküller/kir nedeniyle daha az tıkanma) sahip bir elektrolit aracılığıyla blokaja karşı direnç elde edilir
 • Elektrolit membran sisteminin optimize edilmesiyle yüksek pH durumunda uygulanabilirlik

Ölçüm büyüklüğü

BCDMH (1 Brom 3 klor 5,5 dimetil hidantoin) ve N Brom amido sülfonat, toplam klordan oluşan komple mevcut Brom

Referans yöntemi

DPD4

pH aralığı

5,0…9,5

Sıcaklık

5…45 °C

Maks. basınç

1,0 bar

Akış

DGMa, DLG III: 60...80 l/s
BAMa: 5...100 l/s (modele göre)

Besleme gerilimi

16…24 V DC (iki iletkenli teknik)

Çıkış sinyali

4…20 mA ≈ sıcaklık aralığı, sıcaklık dengeli, kalibrasyonsuz, galvanik ayırmasız

Seçicilik

Seçici değil, çok sayıda oksidasyon maddesine karşı çapraz hassasiyet

Dezenfeksiyon yöntemi

BCDMH (1 Brom 3 klor 5,5 dimetil hidantoin), N Brom amido sülfonat

Kurulum

Baypas: Ölçüm suyunun açık çıkışı

Sensör armatürü

BAMa, DGMa, DLG III

Ölçüm ve ayar cihazları

D1C, DAC, AEGIS II, AEGIS X

Tipik uygulama

Soğutma suyu, tüketim suyu, atık su, yüzme havuzu suyu, yüksek pH değerli su (stabil pH).

... karşı direnç

Kir tortuları, biyofilmler, tensid

Ölçüm prensibi, teknoloji

Amperometrik, 2 elektrot, membran ile örtülü

Ölçüm alanı

Sipariş no.

BCR 1-mA-0,5 ppm

0,01…0,5 mg/l

1041697

BCR 1-mA-2 ppm

0,02…2,0 mg/l

1040115

BCR 1-mA-10 ppm

0,10…10,0 mg/l

1041698

Kullanıma hazır toplam brom için sensör CBR 3-CAN

Serbest ve bağlı brom ve hafif kirli su için sensör. CAN veri yolu bağlantılı ölçüm ve ayar cihazlarında işletim için.

Avantajlarınız

 • Ölçüm büyüklüğü: BCDMH’den ve diğer oksidatif olarak etki gösteren brom-organik dezenfektanlarda oluşan toplam mevcut brom
 • Membran kaplı sensör değişen akış ya da su içerik maddeleri nedeniyle oluşabilecek arızaları azaltır
 • Elektrolit membran sisteminin optimize edilmesiyle yüksek pH değeri durumunda uygulama
 • Buna bağlı tüm avantajlarla CAN veri yolunda işletim

Ölçüm büyüklüğü

Toplam mevcut brom

Referans yöntemi

DBDMH için, serbest brom: DPD1. BCDMH için: DPD4

pH’ye bağlı

pH, pH 7’den pH 8’e değiştiğinde, sensör hassasiyeti azalır
a) DBDMH ve yaklaşık %10 serbest brom ile
b) BCDMH için yaklaşık %25

Sıcaklık

5…45 °C

Maks. basınç

3,0 bar

Akış

DGMa, DLG III: 30...60 l/s
BAMa: 5...100 l/s (modele göre)

Besleme gerilimi

CAN arayüzü üzerinden (11 – 30 V)

Çıkış sinyali

Kalibrasyonsuz, sıcaklık dengeli, galvanik bir şekilde ayrılmış

Seçicilik

Seçici değil, çok sayıda oksidasyon maddesine karşı çapraz hassasiyet

Dezenfeksiyon yöntemi

DBDMH (1,3 Dibrom 5,5 dimetil hidantoin), BCDMH (1 Brom 3 klor 5,5 dimetil hidantoin), serbest Brom (HOBr, OBr-)

Kurulum

Baypas: Ölçüm suyunun açık çıkışı

Sensör armatürü

BAMa, DGMa, DLG III

Ölçüm ve ayar cihazları

DULCOMARIN

Tipik uygulama

Yüzme havuzları/jakuziler.

... karşı direnç

Tensid

Ölçüm prensibi, teknoloji

Amperometrik, 2 elektrot, membran ile örtülü

Ölçüm alanı

Sipariş no.

BRE 3-CAN-10 ppm

0,02…10,0 mg/l

1029660

Not: DLG III hat içi besleyiciye brom sensörlerinin ilk kurulumu için bir montaj seti (sipariş no. 815079) gereklidir.

Serbest ve birleşik brom sensörü CBR 1-mA (önceki BRE 2 tipinin yerini alır)

9,5’e kadar yüksek pH değerleri için de dahil olmak üzere serbest klor ve brom için sensör. 4-20 mA girişli ölçüm ve ayar cihazları ile işletim için

Avantajlarınız

 • Ölçüm büyüklüğü: Serbest klor ve bağlı brom (brom aminler)
 • Membran kaplı sensör değişen akış ya da su içerik maddeleri nedeniyle oluşabilecek arızaları azaltır
 • Antomikrobiyel etkili ve büyük gözenekli membrana sahip elektrolit nedeniyle oluşabilecek kir tortuları ve biyofilmlere karşı direnç
 • Elektrolit membran sisteminin optimize edilmesiyle 9,5’lik yüksek pH değeri durumunda uygulanabilirlik

Ölçüm büyüklüğü

Serbest klor, serbest brom, bağlı brom, DBDMH (1,3 Dibrom 5,5 dimetil hidantoin)

Referans yöntemi

DPD1

pH aralığı

5…9,5

Sıcaklık

1…40 °C

Maks. basınç

1,0 bar

Akış

DGMa: 20...80 l/s
DLG III: 40...100 l/s
BAMa: 5...100 l/s (modele göre)

Besleme gerilimi

16…24 V DC (iki iletkenli teknik)

Çıkış sinyali

4…20 mA ≈ sıcaklık aralığı, sıcaklık dengeli, kalibrasyonsuz, galvanik ayırmasız

Seçicilik

Bağlı klora göre serbest klor

Dezenfeksiyon yöntemi

Klor gazı, hipoklorit, membranlı elektroliz, Bromid + hipoklorit, DBDMH

Kurulum

Baypas: Ölçüm suyunun açık çıkışı

Sensör armatürü

BAMa, DGMa, DLG III

Ölçüm ve ayar cihazları

D1C, DAC, AEGIS II, AEGIS X

Tipik uygulama

Soğutma suyu, tüketim suyu, atık su, yüksek pH değerli su (stabil pH), yüklenmiş havuz suyu. Havuzda bağlı klorun farktan tespit edilmesi için: Toplam klor eksi serbest klor. İçme suyu hazırlaması için ham su.

... karşı direnç

Tuzlar, asitler, alkaliler, tensid, kir tortuları

Ölçüm prensibi, teknoloji

Amperometrik, 2 elektrot, membran ile örtülü

Ölçüm alanı

Sipariş no.

* Klor ile ilgili ölçüm aralığı. Brom ölçülürken, ölçüm aralığının alt ve üst sınırları 2,25 kat artırılır, örn. CBR 1mA-0.5ppm: 0,02 ...1,1 ppm.

CBR 1-mA-0,5 ppm

0,01…0,5 mg/l *

1038016

CBR 1-mA-2 ppm

0,02…2,0 mg/l *

1038015

CBR 1-mA-5 ppm

0,05…5,0 mg/l *

1052138

CBR 1-mA-10 ppm

0,10…10,0 mg/l *

1038014

Serbest ve bağlı brom için sensör CBR 1-CAN

9,5’e kadar yüksek pH değerleri için de dahil olmak üzere serbest klor ve brom için sensör. CAN veri yolu bağlantılı ölçüm ve ayar cihazlarında işletim için.

Avantajlarınız

 • Ölçüm büyüklüğü: Serbest klor ve bağlı brom (brom aminler)
 • Membran kaplı sensör değişen akış ya da su içerik maddeleri nedeniyle oluşabilecek arızaları azaltır
 • Antomikrobiyel etkili ve büyük gözenekli membrana sahip elektrolit nedeniyle oluşabilecek kir tortuları ve biyofilmlere karşı direnç
 • Elektrolit membran sisteminin optimize edilmesiyle 9,5’lik yüksek pH değeri durumunda uygulanabilirlik

Ölçüm büyüklüğü

Serbest klor, serbest brom, bağlı brom, DBDMH (1,3 Dibrom 5,5 dimetil hidantoin)

Referans yöntemi

DPD1

pH aralığı

5…9,5

Sıcaklık

1…40 °C

Maks. basınç

1,0 bar

Akış

DGMa: 20...80 l/s
DLG III: 40...100 l/s
BAMa: 5...100 l/s (modele göre)

Besleme gerilimi

11…30 V DC (CAN arabirimi üzerinden)

Çıkış sinyali

dijital (CANopen), kalibre edilmemiş, sıcaklık dengeli, galvanik olarak ayrılmış

Seçicilik

Bağlı klora göre serbest klor

Dezenfeksiyon yöntemi

Klor gazı, hipoklorit, membranlı elektroliz, Bromid + hipoklorit, DBDMH

Kurulum

Baypas: Ölçüm suyunun açık çıkışı

Sensör armatürü

BAMa, DGMa, DLG III

Ölçüm ve ayar cihazları

DULCOMARIN 3, DULCOMARIN II sadece 3035 yazılım sürümü itibariyle 06.02.2014 sonrası donanım ile

Tipik uygulama

Soğutma suyu, tüketim suyu, atık su, yüksek pH değerli su (stabil pH), yüklenmiş havuz suyu. Havuzda bağlı klorun farktan tespit edilmesi için: Toplam klor eksi serbest klor. İçme suyu hazırlaması için ham su.

... karşı direnç

Kir tortuları, biyofilmler, tensid

Ölçüm prensibi, teknoloji

Amperometrik, 2 elektrot, membran ile örtülü

Ölçüm alanı

Sipariş no.

CBR 1-CAN-10 ppm

0,01…10,0 mg/l

1122056

Şunun ile ilgili indirmeler DULCOTEST brom için sensörler

Daha fazlası için bkz. İndirme Merkezi

0 Sonuçlar
Dokümant tipi kriteri ile filtrele
Basın bildirisi (0)
Broşür / el ilanı (0)
Devre şeması (0)
Diğer (0)
Güvenlik veri listesi (0)
Katalog (0)
Konu ile ilgili makale (0)
Patlama çizimi / yedek parçalar (0)
Sertifika / açıklama (0)
Uygulama örneği / Referans (0)
Veri sayfası (0)
Yazılım (0)
Çizim / ölçü belgesi / 3D (0)
İşletim kılavuzu (0)

Seçili filtre:

Uygun indirmeler

Sıralama kriteri Doküman tipi
Daha fazla sonuç yükle ...
Başka sonuç bulunamadı!

Maalesef uygun arama sonucu bulamadık.

Tüm kelimeler doğru yazıldı mı?
Daha az veya farklı arama kelimeleri ile yeniden dene?

Lütfen daha sonra tekrar deneyin

Service Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

Genel bakış

DULCOTEST sensörleri ile bromun güvenilir bir şekilde çevrim içi ölçümü

Klor bileşiklerine bir alternatif olarak, reaktiflerin daha yüksek maliyetine rağmen, brom bileşikleri suyu dezenfekte etmek için giderek daha fazla kullanılmaktadır.

Brom, dezenfeksiyon için kullanıldığında klor bileşiklerine kıyasla bazı avantajlar sunuyor:

 • Daha yüksek pH değerlerinde daha yüksek dezenfeksiyon etkisi.
 • Düşük sıcaklıklarda daha düşük uçuculuk.
 • Daha az korozyon teşviki.
 • Reaksiyona giren brom bileşiklerinden (kombine brom) daha az koku oluşumu ve mukoza tahrişi.

DULCOTEST Brom sensörleri ürün hattımız ile, ölçüm işinizin çözümü için üç sensör tipi vardır.

CBR1-mA ve BCR1-mA sensör tipleri kirli suya karşı dirençlidir ve soğutma suyunun hazırlanması içindir. CBR1 tipi örn. Sodyum bromür + klor ağartıcı ya da BrCl kullanımı gibi inorganik brominasyon yöntemindeki serbest broma yöneliktir.

BCR1-mA sensör tipi, organik bromlama maddelerinin (örn. BCDMH) ölçümü için optimize edilmiştir.

BRE3-CAN sensör tipi, ölçüm ve ayar sistemi DULCOMARIN'e yönelik BCDMH aracılığıyla yüzde havuzu su hazırlığı için teklif ediliyor.

Avantajlarınız

 • Gerçek zamanlı amperometrik ölçüm sayesinde verimli işlem yönetimi (kısa çalışma süresi).
 • Çok farklı su kalitelerinde kullanım (kirlilik derecesi, pH, su oranı, sıcaklık).
 • Amperometrik ölçüm prensibi nedeniyle bulanıklık veya renk değişikliği sonucunda arıza yok.
 • Sabit sıfır noktası nedeniyle kayma olmaz.
 • Entegre sıcaklık dengelemesi nedeniyle sıcaklık etkisinden kaynaklanan arıza yok.
 • Membran kaplı elektrotlar sayesinde akış, su içerik maddelerine ve tabaka oluşturan maddelere düşük bağlılık.

Uygulama

Teknik veriler

İndirmeler

Bizimle iletişime geçebilirsiniz

Hüseyin Kahraman

Genel Müdür, ProMinent Dozaj Teknikleri Limited Şirketi

»Ekibim ve ben size her zaman yardımcı olabiliriz. Bize başvurabilirsiniz.«

+90 216 415-9980 
İstek gönder   

Formu kapat

Talebiniz

Kişisel bilgiler


diğer ürün +
Dosya eklentisi Maksimum dosya boyu 10 MB.
Yükle diğer dosya

Kişisel bilgiler


Lütfen bilgilerinizi kontrol edin ve tüm zorunlu alanları doldurun.
*Zorunlu alanlar

Kontrol et ve gönder


Kişisel bilgiler:
Unvan
Başlık
Soyad  
Ad  
Şirket
Müşteri numarası
E-posta adresi
Telefon numarası
Cadde/Sokak
Bina numarası
Şehir  
Ülke
İade Evet

Bir adım geri

Uygun ürünler

DULCOTEST sensörleri ile redoks ölçümleri: Doğru, güvenilir ve gerçek zamanlı olarak uygulamaya uyarlanmış ölçüm değerleri. Hem su hazırlığında hem de yüksek gerekliliklerin söz konusu olduğu endüstriyel işlem sularında kullanılabilir.

daha fazlasını öğren

Verimlilik, güvenilirlik ve ekonomiklik noktalarında yeni standartlar oluşturan dozajlama pompalarıyla tanışın.

daha fazlasını öğren

Topaklaştırıcı ve aktif karbonun dozlanmasına yönelik hortumlu pompa DULCOFLEX DF4a, suyu tam ve doğru bir şekilde hazırlar. Yüzme havuzlarında, jakuzilerde veya Wellnes alanlarında kullanım için uygundur. 4 bar'a kadar işletim basıncı mümkündür.

daha fazlasını öğren

Su analizi için basit bir ölçüm ve ayar cihazı mı arıyorsunuz? Kullanımı kolay ve her kanal için tüm ölçüm değerleri arasında özgürce seçim yapabileceğiniz bir yer mi? Var: Çok yönlü DULCOMETER diaLog DACb! Aynı zamanda Ethernet/LAN uyumludur ve mevcut ağlara en iyi şekilde entegre edilebilir.

daha fazlasını öğren

DULCOMETER D1Cb/D1Cc ölçüm ve ayar cihazı, içme suyu hazırlığı, atık su işleme veya daha birçok alanda ayar görevleri için kullanılabilir. Büyük aydınlatmalı grafik ekran, net metin kullanım menüsü ve pH sensörü denetimi sayesinde güvenli, konforlu, net.

daha fazlasını öğren

Ölçüm ve ayar sistemi DULCOMARIN 3 geleceğin teknolojisine dijital bağlantınızdır. Macera havuzundan özel havuza kadar tüm yüzme havuzunu düzenler – üstelik çoklu havuz sistemi olarak maksimum 16 filtre devresi kullanılabilir.

daha fazlasını öğren

Foto metre fotometrik prensip uyarınca neredeyse tüm dezenfektanları ve pH değerini ölçer. Taşınabilir, sağlamdır ve güvenli ve kolay ölçüm işlemleri mümkün kılar.

daha fazlasını öğren

Ölçüm ve ayar cihazı AEGIS II aralıksız bir şekilde iletkenliği ölçüp ayarlar ve biyosit konsantrasyonunu kumanda eder ve böylece boru hatlarını ve ısı eşanjörlerini temiz tutar.

daha fazlasını öğren

DULCOTROL atık su kompakt ölçüm ve ayar sistemi ile atık su denetimi ve hazırlığı, belediye atık suyu ve endüstriyel atık su hazırlama uygulamaları için özel olarak tasarlanmıştır.

daha fazlasını öğren

Sigma/ 1 temel modeli, yüksek işlem güvenliği için patentli çok katmanlı emniyet membranlı, çok dayanıklı motor membranlı dozaj pompasıdır. Ex bölgesi için dahil, alternatif akım veya 1 ph alternatif akım motoru gibi çok sayıda tahrik varyasyonu sunmaktadır.

daha fazlasını öğren

ProMinent Haber Bülteni - en son haberler, tam size göre! Şimdi üye Ol