Arama önerileri

Gizlilik Politikası

Web sitemize hoş geldiniz, firmamıza ve ürünlerimize göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz. Verilerinizin korunması ve gizliliği bizim için çok önemlidir. Bu nedenle, ziyaretinize ait hangi verilerini hangi amaçlarla kullandığımızı aşağıda size bildirmek isteriz.

ProMinent, kişisel verileri yalnızca yasal düzenlemelere, özellikle AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) ve Federal Veri Koruma Yasasına (BDSG) uygun olarak işler.

I. Sorumlu Kişinin Adı ve Adresi

Genel Veri Koruma Yönetmeliği ve üye devletlerin diğer ulusal veri koruma yasaları ve diğer veri koruma düzenlemeleri anlamında sorumlu kişi:

ProMinent Dozaj Teknikleri Ltd. Şti.
Şerifali Mh. Bayraktar Bulv. Dergah Sk.
No:3 Kat:1 Ümraniye-İstanbul
Türkiye
Tel:+90 216 415 99 80
Email: info-TR@prominent.com
WebSite: https://www.prominent.com.tr

II. Veri Koruma Görevlisinin Adı ve Adresi

Bu veri koruma düzenlemeleri, meşru çıkarların dengelenmesi veya genel olarak ProMinent'te veri koruma hakkında sorularınız varsa, doğrudan veri koruma sorumlumuzla da iletişime geçebilirsiniz. Veri denetleyicisinin veri koruma görevlisi:

ProMinent Dozaj Teknikleri Ltd. Şti.
Şerifali Mh. Bayraktar Bulv. Dergah Sk.
No:3 Kat:1 Ümraniye-İstanbul
Türkiye
Tel:+90 216 415 99 80
Email: info-TR@prominent.com

III. Veri İşleme Hakkında Genel Bilgiler

1. Kişisel verilerin işlenme kapsamı

Prensip olarak, kullanıcılarımızın kişisel verilerini yalnızca işlevsel bir web sitesinin yanı sıra, içerik ve hizmetlerimizin sağlanması için gerekli olduğu sürece işleriz. Aksi takdirde, kullanıcılarımızın kişisel verilerinin toplanması ve kullanılması, yalnızca kullanıcının onayı ile gerçekleşir.

2. Veri silme ve saklama süresi

İlgili kişinin kişisel verileri, verilerin saklanma amacı için artık gerekli olmadığı ve verilerin başka bir şekilde saklanması zorunluluğu kalmadığı anda silinir veya bloke edilir. Depolama, sorumlu kişinin tabi olduğu Birlik düzenlemelerinde, yasalarında veya diğer hükümlerde Avrupa veya ulusal yasa koyucu tarafından sağlanmışsa da gerçekleştirilebilir. Web sitesini bilgi amaçlı kullanıyorsanız, saklama sürelerini aşağıdaki bilgilerde bulabilirsiniz.

Web sitemizin aktif olarak kullanılması durumunda, kişisel verilerinizi öncelikle sorunuza yanıt süresi veya iş ilişkimizin süresi boyunca saklarız. Bu aynı zamanda bir sözleşmenin veya sözleşme öncesi yasal ilişkinin başlatılmasını ve bunların işlenmesini de içerir. Kişisel verilerinizi, sizinle olan ilişkimizden kaynaklanan herhangi bir yasal talep zaman aşımına uğrayana kadar kanıtları korumak amacıyla saklıyoruz. Kişisel verilerinizi, örneğin Alman Ticaret Kanunu (§§ 238, 257. para. 4 HGB) veya Alman Mali Kanunu(§ 147. para. 3, 4 AO) gibi verilerin saklanması için yasal bir yükümlülük olmadığı sürece, zaman aşımı süresi sona erdiğinde sileriz. Bu saklama yükümlülükleri iki ila on yıl arasında olabilir.

IV. Web Sitesinin Sağlanması ve Günlük Dosyalarının Oluşturulması

Web sitemize her erişildiğinde, web sunucumuz aşağıdaki verileri otomatik olarak kaydeder:

 • Kullanıcının IP adresi
 • Host adı (hangi ProMinent sayfasının ziyaret edildiği, örn. http://www.prominent.com veya benzeri)
 • Erişim tarihi ve saati (Zaman)
 • Talebin türü ve yeri
 • Tarayıcı türü ve kullanılan sürüm hakkında bilgi

Veriler ayrıca sistemimizin günlük dosyalarında saklanır. Bu veriler, kullanıcının diğer kişisel verileriyle birlikte saklanmaz.

Verilerin ve günlük dosyalarının geçici olarak saklanmasının yasal dayanağı GDPR 1.madde 6.paragraf f bendidir. Web sitesinin kullanıcının bilgisayarına teslim edilmesini sağlamak için IP adresinin sistem tarafından geçici olarak saklanması gerektiğinden, veri işlemede meşru bir menfaatimiz bulunmaktadır. Bu amaçla, kullanıcının IP adresi oturum süresince kayıtlı kalmalıdır. Günlük dosyalarındaki depolama, web sitesinin işlevselliğini sağlamak için yapılır. Ayrıca, verileri web sitesini optimize etmek ve bilgi teknolojisi sistemlerimizin güvenliğini sağlamak için kullanırız. Verilerin pazarlama amacıyla değerlendirilmesi bu bağlamda yer almamaktadır.

Veriler, toplanma amacına ulaşmak için artık gerekli olmadığı anda silinir. Web sitesinin sağlanması için veri toplanması durumunda, ilgili oturum sona erdiğinde durum budur. Verilerin günlük dosyalarında saklanması durumunda, bu durum en geç 30 gün sonra gerçekleşir. Ayrıca, günlük dosyaları 12 aya kadar yedekleme dosyalarında saklanır. Bu yedeklere yalnızca istisnai durumlarda erişilir.

V. Çerezlerin ve ilişkili işlevlerin/teknolojilerin kullanımı

Sağlayan karakteristik bir karakter dizisi içerir. Ek olarak, kullanıcı etkinliklerini izlemek için diğer karşılaştırılabilir depolama teknolojilerinin yanı sıra "çerezleri" web işaretçileri olarak atfediyoruz. Web işaretçileri, genellikle 1 x 1 pikselden büyük olmayan, web sitesine gömülü olan ve cihazlarınızdaki çerezleri algılamak için kullanılabilen çoğunlukla şeffaf grafik/resim öğeleridir.

Çerezler, bir yandan web sitesinde oturumla ilgili bilgileri depolamak için tarafımızdan kullanılır. Bu çerezler, tarayıcı oturumunun sonunda (geçici çerezler olarak adlandırılır) sona erer ve kalıcı olarak saklanmaz. Diğer çerezler, ilgili tarayıcı oturumunun ötesinde bilgisayarınızda kalır ve bir sonraki ziyaretinizde bilgisayarınızı tanımamızı sağlar (daimi/kalıcı çerezler olarak adlandırılır). Kalıcı çerezler, çerez türüne bağlı olarak değişebilen belirli bir süre sonunda otomatik olarak silinir.

Çerezler, özellikle aşağıdaki kategorilere/çerez türlerine ayrılabilir:

 • Temel çerezler: Temel tanımlama çerezleri, belirli web sitesi işlevlerinin gerekli şekilde yürütülmesi için gereklidir.
 • Performans Çerezleri: Performans çerezleri, bir web sitesinin kullanımı hakkında bilgi toplar. Bu çerezler, kullanıcının kimliğinin tespit edilmesini sağlayan herhangi bir bilgi saklamaz, yalnızca web sitemizin performansını ölçmek ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek için kullanılır.
 • İşlevsel Çerezler: İşlevsel çerezler, web sitesinde istenen hizmet ve işlevlerin (örneğin video oynatma) etkinleştirilmesi ve/veya "kullanılabilirliğin" artırılması için kullanılır.
 • Hedef Çerezler: Hedef çerezleri, üçüncü taraflarca (ör. reklam ortakları) kullanıcı ilgi alanlarını profillemek ve buna dayalı olarak diğer web sitelerinde ilgili reklamları ve promosyonları görüntülemek için kullanılabilir.
 • Sosyal Medya Çerezleri: Sosyal medya hizmetlerinden alınan sosyal medya çerezleri, içeriğin arkadaşlarla ve ağlarla paylaşılmasına olanak tanır. Bu hizmetler, web siteleri ve profil ilgi alanları genelinde tarayıcıları izleyebilir.

İnternet tarayıcınızdaki ayarları değiştirerek çerez iletimini devre dışı bırakabilir veya kısıtlayabilirsiniz. Halihazırda kaydedilmiş olan çerezler istenildiği zaman silinebilir. Bu otomatik olarak da yapılabilir. Çerezleri devre dışı bırakma prosedürünü internet tarayıcınızın "Yardım" işlevi aracılığıyla düzenli olarak uygulayabilirsiniz. Ancak, bu ayarların web sitemizin tam kullanılabilirliğini ve işlevini potansiyel olarak etkileyebileceğini lütfen unutmayın.

Çerez kullanımımızın yasal gerekliliklere uygun olmasını sağlamak için, OneTrust Technology Limited, 82 St John St, Londra, İngiltere tarafından sağlanan bir çerez aracı ("OneTrust") kullanıyoruz. Aşağıdaki bağlantıdan çerez izinlerinizi inceleyebilir, yönetebilir ve çereze özel ayarlar yapabilir ve devre dışı bırakabilirsiniz:

Çerez Referansları

Web sitemizde kullandığımız çerezlerin bazıları, web sitemizin içeriğinin etkisini ve ziyaretçilerin ilgi alanlarını analiz etmemize, web sitemizin gücünü ve performansını ölçmemize veya sizinle iletişim kurmamıza yardımcı olan üçüncü taraflara aittir. Web sitemizin bir parçası olarak, hem birinci taraf çerezleri (yalnızca ziyaret ettiğiniz alan adından görülebilen) hem de üçüncü taraf çerezleri (alanlar arasında görülebilen ve üçüncü taraflarca düzenli olarak ayarlanan) kullanıyoruz.

İlgili çerez sağlayıcıları hakkında daha fazla ayrıntı, ilgili çerez kategorileri altındaki Gizlilik Tercih Merkezinde bulunabilir.

Çerez tabanlı veri işleme, web sitemizde bilgi sunumu sağlamaya yönelik meşru menfaatimiz nedeniyle GDPR 6. Madde 1. Paragraf f bendi (yasal dayanak) temelinde kesinlikle gerekli çerezler için gerçekleştirilir. Diğer çerez türleri söz konusu olduğunda, veri işleme, GDPR 6.Madde 1.Paragraf a bendi uyarınca (yasal dayanak) onayınız temelinde gerçekleştirilir. İptal edilene kadar, onay temelinde gerçekleştirilen işlemenin yasallığını etkilemeden, gelecek için etkili olacak şekilde, onayınızı istediğiniz zaman iptal işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Özellikle, çerez ayarlarınızı sıfırlamak ve böylece vermiş olabileceğiniz herhangi bir izni iptal etmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz:

Çerez Referansları

VI. Matomo Analytics (On-Premise)

İnternet sitemizde kullanıcılarımızın gezinme davranışlarını analiz etmek üzere Matomo Analytics’in açık kaynaklı yazılım aracını kullanıyoruz. Ayrıca Matomo Tag Manager kullanıyoruz. Matomo Tag Manager, Matomo Analytics yazılımının genişletilmiş bir sürümüdür. Tag Manager üzerinden Matomo Analytics ve izleme olaylarının entegrasyonu sağlanır ve üçüncü taraf kodlarının entegrasyonu yönetilir. İnternet sitemize erişildiğinde özellikle aşağıdaki veriler işlenir:

 • Kullanıcının erişim sağlayan IP adresinin 2 baytı
 • Erişilen internet sitesi (URL)
 • Kullanıcının erişilen internet sitesine erişilmesini sağlayan internet sitesi (Referrer)
 • Erişilen internet sitesinden erişilen alt sayfalar
 • İnternet sitesinde gezinme süresi
 • İnternet sitesine erişim sıklığı

Matomo Analytics programının On-Premise çeşidini kullanıyoruz ve yazılımı Almanya’da bulunan kendi sunucularımızda barındırıyoruz. Yukarıda anılan veriler yalnızca burada saklanmaktadır. Matomo Analytics programını çerezler olmadan kullanıyoruz. Veriler üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır. Matomo yazılımı, IP adresleri tam saklanmayacak, aksine yalnızca IP adresinin son 2 baytı maskelenecek şekilde ayarlanmıştır (örn.: 192.168.xxx.xxx). Bu sayede kısaltılmış IP adresinin erişen bilgisayarla eşleştirilmesi mümkün değildir.

İşlemenin hukuki dayanağı, Alman Kişisel Verilerin Korunması Temel Yasasının (DSGVO) 6. maddesinin 1. fıkrasının f bendi uyarınca internet sitemizdeki gezinme davranışlarının analiz edilmesi konusundaki meşru menfaatimizdir. Verilerin analiz edilmesi, internet sitemizin ziyaretçilerinin gezinme davranışlarını analiz edebilmemizi sağlar. Bu bilgiler de internet sitemizi ve kullanım kolaylığını iyileştirmek konusunda bize yardımcı olur. IP adresinin anonimleştirilmesi sayesinde kullanıcıların kişisel verilerinin korunması konusundaki menfaatleri gözetilir.

Matomo yazılımının gizlilik ayarları hakkında ayrıntılı bilgileri bu adreste bulabilirsiniz: https://matomo.org/privacy/ .

Google Pazarlama Hizmetleri

Google LLC'nin (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, ABD) pazarlama ve yeniden pazarlama hizmetlerini (kısaca Google Pazarlama Hizmetleri) kullanıyoruz. Biz veya Google, kişisel verilerinizi bu bağlamda yalnızca onay vermeniz halinde işleyeceğiz.

Google'ın pazarlama hizmetleri, kullanıcılara yalnızca potansiyel olarak ilgi alanlarına uygun reklamlar sunmak amacıyla web sitemiz için ve web sitemizde reklamları hedeflememize olanak tanır. Örneğin, bir kullanıcıya diğer web sitelerinde ilgi gösterdiği ürünler için reklamlar gösterilirse, bu "yeniden pazarlama" olarak bilinir. Bu amaçlar doğrultusunda, web sitemize ve Google pazarlama hizmetlerinin aktif olduğu diğer web sitelerine erişildiğinde, doğrudan Google tarafından bir kod yürütülür ve (yeniden) pazarlama etiketleri ("web işaretçileri" olarak da bilinen görünmez grafikler veya kodlar), buna izin vermiş olmanız koşuluyla web sitesine entegre edilir. Bunların yardımıyla, kullanıcının cihazında bireysel bir çerez saklanır (çerezler yerine benzer teknolojiler de kullanılabilir).

Çerezler, google.com, https://marketingplatform.google.com/intl/en/about/ , https://ads.google.com/intl/en/home/ vb. dahil olmak üzere çeşitli alan adları tarafından ayarlanabilir. Daha fazla bilgi için: https://policies.google.com/technologies/types . Bu dosya, kullanıcının hangi web sitelerini ziyaret ettiğini, hangi içerikle ilgilendiğini ve hangi teklifleri tıkladığını, ayrıca tarayıcı ve işletim sistemi hakkındaki teknik bilgileri, yönlendiren web sitelerini, ziyaret zamanını ve çevrimiçi teklifin kullanımına ilişkin diğer bilgileri kaydeder. IP adresi, diğer Google teklifleri dahilinde kullanıcının verileriyle birleştirilmeyecektir. Google ayrıca yukarıdaki bilgileri diğer kaynaklardan gelen bilgilerle birleştirebilir. Kullanıcı daha sonra başka web sitelerini ziyaret ederse, kendisine ilgi alanlarına göre uyarlanmış reklamlar gösterilebilir.

Kullanıcının verileri, Google'ın pazarlama hizmetlerinin bir parçası olarak takma adla işlenir. Bu, Google'ın örneğin kullanıcının adını veya e-posta adresini saklamadığı ve işlemediği, ancak ilgili verileri takma adlı kullanıcı profilleri içinde çerezle ilişkili bir şekilde işlediği anlamına gelir. Bu, Google'ın bakış açısından, reklamların özel olarak tanımlanmış bir kişi için değil, çerez sahibinin kim olduğuna bakılmaksızın çerez sahibi için yönetildiği ve görüntülendiği anlamına gelir. Bir kullanıcı Google'ın verileri bu takma adlandırma olmadan işlemesine açıkça izin verdiyse bu durum geçerli değildir. Google pazarlama hizmetleri tarafından kullanıcılar hakkında toplanan bilgiler Google'a iletilir ve Google'ın ABD'deki sunucularında saklanır.

Google'ın pazarlama amaçlı veri kullanımı hakkında daha fazla bilgi için lütfen genel bakış sayfasını ziyaret edin: https://policies.google.com/technologies/ads , Google'ın gizlilik politikasına https://policies.google.com/privacy adresinden ulaşabilirsiniz.

Google pazarlama hizmetleri aracılığıyla ilgi alanına dayalı reklam almak istemiyorsanız, Google tarafından belirlenen ayar seçeneklerini kullanabilirsiniz: https://adssettings.google.com/authenticated .

VII. YouTube

Videoları gömmek ve doğrudan bu web sitesinde oynatmak için YouTube video platformundaki eklentileri kullanıyoruz. Video platformunun operatörü 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, ABD adresindeki YouTube, LLC’dir. ("YouTube"). YouTube, Google LLC'ye (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD; "Google") bağlı bir şirkettir.

YouTube videoları, sağlayıcıya göre yalnızca bir video oynatıldığında kullanıcı bilgilerinin depolanmasını tetikleyen "genişletilmiş veri koruma modu" ile entegre edilmiştir. Ancak, verilerin YouTube iş ortaklarına aktarılması, genişletilmiş veri koruma modu tarafından mutlaka hariç tutulmaz. Web sitemizdeki gömülü videoları etkinleştirdiğinizde, YouTube sunucularına bağlantı kurulur ve bir veri aktarımı başlar. Eklentiyi etkinleştirerek YouTube'a ve muhtemelen diğer YouTube ortaklarına iletilen verilerin kapsamı ve içeriği üzerinde hiçbir etkimiz yoktur. Diğer şeylerin yanı sıra, YouTube sunucusuna hangi sayfalarımızı ziyaret ettiğiniz bildirilir. YouTube'a göre bu bilgiler, diğer şeylerin yanı sıra video istatistikleri toplamak, kullanım kolaylığını artırmak ve kötü niyetli davranışları önlemek için kullanılır. YouTube, bu çerezlerin kullanımına izin vermiş olmanız koşuluyla, kullanıcı davranışı hakkında bilgi toplamak için çerezleri kullanır. Çerezler, siz onları silene kadar terminal cihazınızda kalır. YouTube hesabınızda oturum açtıysanız, YouTube'un gezinme davranışınızı doğrudan kişisel profilinize atamasını sağlarsınız. Oynat düğmesini etkinleştirmeden önce YouTube hesabınızdan çıkış yaparak bunu önleyebilirsiniz.

Web sitemizi kullanımınız hakkında YouTube çerezleri tarafından oluşturulan bilgiler genellikle ABD'deki bir YouTube sunucusuna iletilir ve orada saklanır. YouTube'da veri korumasıyla ilgili bilgiler aşağıdaki bağlantıda bulunabilir https://www.google.de/intl/en/policies/privacy/ .

VIII. Bülten

Web sitemizde, ücretsiz bir haber bültenine abone olma seçeneğiniz vardır. Haber bültenine kaydolduğunuzda, giriş maskesine girdiğiniz veriler bize iletilir ve işlenir (örn. ad ve soyadı, e-posta adresi, adres). Bir alan "zorunlu" olarak işaretlenmemişse, bilgi isteğe bağlıdır. Ayrıca kayıt sırasında kayıt tarihi ve saati de toplanmaktadır.

Kayıt işlemi sırasında verilerin işlenmesi için onayınız alınır ve bu veri koruma beyanına atıfta bulunulur. Haber bültenine kaydolmak için sözde çift kayıt prosedürünü kullanıyoruz, yani kaydınız ancak bu amaçla gönderilen bir onay e-postasındaki bir bağlantıya tıklayarak kaydınızı yeniden onayladığınızda tamamlanır. Verdiğiniz onay, rıza olarak kabul edilir. Onayınız 100 gün içinde alınmazsa, kaydınız veri tabanımızdan otomatik olarak silinecektir. Bu, başka hiç kimsenin sizi haber bültenimize kaydetmemesini sağlar.

Veriler haber bülteni göndermek için kullanılır. Kullanıcının e-posta adresinin toplanması, haber bülteninin iletilmesi için kullanılır. Kayıt işlemi sırasında diğer kişisel verilerin toplanması, hizmetlerin veya kullanılan e-posta adresinin kötüye kullanılmasının önlenmesine hizmet eder.

Kullanıcı bültene kaydolduktan sonra verilerin işlenmesinin yasal dayanağı, GDPR'nin 6. Madde 1. Paragraf a bendi uyarınca kullanıcının rızasıdır.

Veriler, toplanma amacına ulaşmak için artık gerekli olmadığı anda silinir. Bu nedenle, kullanıcının e-posta adresi, haber bülteni aboneliği aktif olduğu sürece saklanır.

Bülten aboneliği ilgili kullanıcı tarafından herhangi bir zamanda iptal edilebilir. Bu amaçla, her bültende ilgili bir bağlantı vardır. Bu aynı zamanda kayıt işlemi sırasında toplanan kişisel verilerin saklanmasına yönelik onayı da iptal eder.

1. Inxmail Haber Bülteni Sisteminde Haber Bülteni Tepkilerini İzleme

Inxmail Professional'da izleme, alıcı davranışının izlenmesi veya kaydedilmesi anlamına gelir. Inxmail Professional, Inxmail GmbH, Wentzingerstr. 17, 79106 Freiburg ("Inxmail") tarafından işletilmektedir. Alıcı davranışı, alıcılarınızın aşağıdaki üç eylemini ifade eder:

 • Bülten açma
 • Metin ve resim bağlantılarına tıklama
 • Görüntüleri bir e-posta programında indirme

2. Kişiye İlişkin Takip (Unique-Count-tracking)

Bir alıcı bir haber bültenini açtığında, bir bağlantıya tıkladığında veya e-posta programındaki resimleri indirdiğinde, bu Inxmail Professional tarafından kaydedilebilir ve kaydedilebilir. Alıcıların bu eylemleri, Inxmail Professional'da alıcı tepkileri olarak adlandırılır. Inxmail Professional, alıcı tepkilerine dayalı olarak alıcının ilgi profilini oluşturmak için kullanılabilir. Örneğin, belirli bağlantılara hangi alıcıların tıkladığı belirlenebilir. Bu tıklamalar temelinde hedef gruplar oluşturulabilir ve alıcılara ilgi alanlarına göre daha fazla bilgi gönderilebilir.

Haber bültenine kaydolurken, GDPR'nin 6. Maddesinin 1. Paragraf a bendi uyarınca kullanıcı davranışınızın kişisel olarak izlenmesine aşağıdaki şekilde izin verebilirsiniz.

„Evet, ProMinent GmbH'nin içeriği kişisel ilgi alanlarıma göre daha iyi uyarlamak için haber bültenindeki kişisel kullanıcı davranışımı kaydedebileceğini ve değerlendirebileceğini burada onaylıyorum. Haber bültenindeki bağlantı aracılığıyla onayımı istediğim zaman iptal edebilirim. “

Temalı haber bültenlerinin içeriğini optimize etmek için, genel olarak farklı postaların açılma oranlarını ve alıcı tepkilerini karşılaştırıyoruz. Saklanan kişisel veriler, bir alıcı bülten aboneliğinden çıktığında sistemden derhal silinir.

3. Bültene Kayıt Olmadan E-Posta ile Reklam Verme ve İtiraz Hakkınız

Mal veya hizmet satışı ile bağlantılı olarak e-posta adresinizi aldıysak ve buna itiraz etmediyseniz, Bölüm 7 (3) UWG uyarınca halihazırda satın alınmış olanlara benzer ürünler için size e-posta yoluyla düzenli olarak teklifler gönderme hakkını saklı tutarız. Bu, müşterilerimize reklam verme konusundaki ağır basan meşru çıkarlarımızı korumaya hizmet eder. (GDPR 6. Madde 1. Paragraf f bendi). E-posta adresinizin bu şekilde kullanılmasına, Bölüm I ‘de açıklanan iletişim seçeneğine mesaj göndererek veya reklam e-postasında bu amaçla sağlanan bağlantı aracılığıyla temel tarifelere göre iletim maliyetleri dışında herhangi bir maliyete maruz kalmadan istediğiniz zaman itiraz edebilirsiniz.

IX. İletişim Formu ve E-Posta İletişim

Web sitemizde elektronik iletişim için kullanılabilecek çeşitli iletişim formları bulunmaktadır. Bir kullanıcı bu seçeneği kullanırsa, giriş maskesine girilen veriler bize iletilir ve işlenir (örneğin ad ve soyadı, e-posta adresi, adres, hizmet talebiyle ilgili sistem ayrıntıları, hizmet türü dahil sistem tipi, sistemin yeri, sektör, ülke, dil ve mesaj, seminer talebinin detayları ve gerekli otel rezervasyonu ve iade edilen mallarda, ürün detayları ve ürünün kullanımı). Ürün sorgulamaları, yedek parça sorgulamaları, servis sorgulamaları ve iade edilen mallar için kullanıcı tarafından sağlanan dosya ekleri.

Bir alan "zorunlu" olarak işaretlenmemişse, bilgi isteğe bağlıdır.

Mesajın gönderildiği anda, göndermenin tarihi, saati ve IP adresi de saklanır. Alternatif olarak, e-posta yoluyla da bizimle iletişime geçmek mümkündür. Bu durumda kullanıcının e-posta ile iletilen kişisel verileri saklanacaktır. Bu bağlamda, veriler üçüncü şahıslara aktarılmayacaktır. Veriler, yalnızca konuşmayı işlemek için kullanılır.

Kişisel verilerin giriş maskesinden işlenmesi, yalnızca iletişim talebini işleme koymamıza yarar. E-posta ile iletişim durumunda, bu ayrıca GDPR Madde 6 (1) f bendi yasal dayanağına uygun olarak verilerin işlenmesinde gerekli meşru menfaati oluşturur. E-posta iletişiminin amacı bir sözleşme yapmaksa, GDPR'nin 6. Maddesinin 1. Paragrafı f bendi, sonraki işlemler için yasal dayanak görevi görür.

Bu bağlamda hiçbir veri üçüncü taraflara aktarılmaz, ancak talebinizi işlenmesi için sorumlu bir ProMinent şirketine veya sorumlu ProMinent satış ortağına iletebiliriz.

Gönderim sürecinde işlenen diğer kişisel veriler, iletişim formunun kötüye kullanılmasını önlemek ve bilgi işlem sistemlerimizin güvenliğini sağlamak için kullanılmaktadır.

Veriler, toplanma amacını gerçekleştirmek için artık gerekli olmadığı ve geçerli yasal saklama süreleri sona erdiği anda silinir.

Kullanıcı bizimle e-posta yoluyla iletişime geçerse, istediği zaman kişisel verilerinin saklanmasına itiraz edebilir. Ancak böyle bir durumda görüşmeye devam edilemez.

X. App Store(Mağaza) Bağlantıları

Web sitemiz, uygulama mağazalarına bağlantılar içerir (ör. Android için Google Play Store veya iOS için Apple App Store). Bu hizmetler münhasıran üçüncü şahıslar tarafından işletilmektedir. Bu bağlantıları takip ederseniz, bu sağlayıcılara bilgi aktarılabilir. Bu, yalnızca App Store düğmelerinden birine tıkladığınızda gerçekleşir. Veri işlemenin amacı ve kapsamı ile haklarınız ve ayar seçenekleriniz için lütfen ilgili sağlayıcının gizlilik politikasına bakın:

XI. Sosyal Medya Aracılığıyla Veri İşleme (LinkedIn)

ProMinent, LinkedIn ve Xing sosyal medya platformlarında bir şirket profiline sahiptir. Size şirketimiz hakkında daha fazla bilgi vermek ve sosyal medya aracılığıyla sizinle bilgi alışverişinde bulunma fırsatını kullanmak istiyoruz. Bu hizmetler münhasıran üçüncü şahıslar tarafından işletilmektedir. Bir sosyal medya platformundaki bir profili ziyaret ederseniz veya onunla etkileşimde bulunursanız, hakkınızdaki kişisel veriler işlenebilir. Veri toplamanın amacı ve kapsamı ve verilerin sağlayıcı tarafından daha fazla işlenmesi ve kullanılması ile bu konudaki haklarınız ve gizliliğinizi korumaya yönelik seçeneklerin ayarlanması, ilgili sağlayıcının veri koruma bilgilerinde bulunabilir.

1. LinkedIn

Prensip olarak, LinkedIn Ireland Unlimited Company (“LinkedIn”), LinkedIn sayfamızı ziyaret ettiğinizde kişisel verilerin işlenmesinden tek başına sorumludur. Kişisel verilerin LinkedIn tarafından işlenmesi hakkında daha fazla bilgiyi https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy adresinde bulabilirsiniz.

2. LinkedIn İçgörüler Özelliği

LinkedIn'in İçgörüler işlevini de kullanıyoruz. Bunu yaparken, özellikle aşağıdaki alanlarda Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, İrlanda adresindeki LinkedIn Ireland Unlimited Company’den ("LinkedIn") toplu veriler alıyoruz: Erişim (gösterimler, sayfa görüntülemeleri, benzersiz kullanıcılar, alt sayfalara erişim), hedef grup (demografik bilgiler), etkileşim (gösterimler, tepkiler, tıklama oranı, beğeniler, paylaşımlar, yorumlar, (bağlantı) tıklamaları, katılım oranı), hedef grup (demografik/coğrafi bilgiler). İçgörüler işlevinin bir parçası olarak veri işlemeye istinaden, veri işlemeden LinkedIn ile müştereken sorumluyuz ve ortak sorumlular arasında, GDPR kapsamındaki ilgili yükümlülüklerimizi belirleyen GDPR 26. Madde uyarınca ("Sayfa İçgörüleri Eki" - https://legal.linkedin .com/pages-joint-controller-addendum ) bir anlaşma akdettik. Burada LinkedIn ile şu konularda mutabakata vardık:

 • Sayfa İstatistikleri verilerinin işlenmesi için LinkedIn ile ortak veri denetleyicileriyiz;
 • LinkedIn birincil sorumluluğu üstlenir ve ortak işleme hakkında size bilgi sağlamaktan ve GDPR kapsamındaki haklarınızı kullanmanızı sağlamaktan birincil derecede sorumludur;
 • İrlanda Veri Koruma Komisyonu ( https://www.dataprotection.ie ), ortak sorumluluk altında işleme konusunda lider gözetim yetkisine sahip yetkili makamdır.

LinkedIn'in veri koruma görevlisine, LinkedIn tarafından sağlanan çevrimiçi iletişim formu aracılığıyla ulaşabilirsiniz: https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/TSO-DPO

XII. İş Başvuruları

Başvuru süreci içerisinde, başvuru ister online bir modül üzerinden, ister e-posta veya posta yoluyla yapılmış olsun, bize ilettiğiniz kişisel verilerinizi işleriz (örneğin ad ve soyad, e-posta adresi, adres, başvuru belgeleri).

Kişisel verilerinizin işlenmesinin yasal dayanağı § 26. para., 1, para. 8. BDSG s.2 veya § 26. para., 2. para. 8.Para. BDSG s.2’dir. İşleme, sizinle iletişim kurmak ve başvurduğunuz pozisyona uygunluğunuzu değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilir.

Kişisel veri sağlamadan bize başvurmanız mümkün değildir.

Bize kişisel bilgilerinizi vermezseniz, çevrimiçi başvuru aracını kullanamayabilirsiniz veya başvurunuzu değerlendirmeye almayabiliriz. Aksi takdirde, sizin için hiçbir sonuç olmayacaktır.

XIII. Başvuru Sahibi Veri Tabanı

ProMinent bir başvuru veri tabanı işletir. ProMinent, şu anda bir pozisyon teklif edilemeyen ancak gelecekte istihdam edilmek isteyen başvuru sahiplerine, verilerini (örn. ad ve soyad, e-posta adresi, adres, başvuru belgeleri) başvuru sahibi veri tabanına onların rızasıyla dahil etme olanağı sunar. Verilerinizin bu amaçla işlenmesi ve başvuru sahibi veri tabanına dahil edilmesinin yasal dayanağı, GDPR, Bölüm 26 (2) BDSG Madde 6 (1) (a) uyarınca alınan rızadır. Verilerinizin başvuru sahibi veri tabanına dahil edilmesine yönelik onayınızı, gelecekte etkili olacak şekilde istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.

XIV. Sözleşmelerin Akdedilmesi ve İfası

Sizinle sözleşmeler akdetmek veya uygulamak için (ör. ürünlerimiz için satın alma sözleşmeleri, bakım veya diğer hizmet veya iş sözleşmeleri), sizinle ilgili kişisel verileri (örneğin adınız, adresiniz, e-posta veya telefon numaranız gibi iletişim verileri, sipariş ve sözleşme verileri) işleriz. Kişisel verilerinizin işlenmesinin yasal dayanağı GDPR Madde 6 (1) (b)'dir. İşlemenin amacı, sizinle sözleşme ilişkisini kurmak ve uygulamaktır. Bu, kişisel verilerinizin sağlanmasını gerektirir. Kişisel verilerinizi vermekle yükümlü değilsiniz ancak vermediğiniz takdirde sözleşmesel ilişkinin kurulması ve uygulanması mümkün değildir. Aksi takdirde, sizin için hiçbir sonuç olmayacaktır.

Ek olarak, sözleşmelerin başlatılması veya yürütülmesi için gerekli olduğu sürece (doğrudan) sözleşme ilişkisi olmayan kişilerden de veri işleriz. Müşterimiz veya diğer iş ortağımız olan bir şirketin temsilcisi, irtibat kişisi veya çalışanı iseniz verilerinizi bu şekilde işleyebiliriz. Bu durumda yasal dayanak, ilgili sözleşme ilişkisini başlatma veya uygulama konusundaki meşru menfaatimizdir (GDPR Madde 6 (1) (f)).

XV. Uzaktan Destek Hizmetleri

Uzaktan destek hizmetlerimizden yararlandığınızda, işvereninize karşı sözleşmeyle kararlaştırılmış olan hizmetleri yerine getirebilmek üzere sizin kişisel verilerinizi (adınız, göreviniz/unvanınız, yeterliliğiniz, firmanız (sözleşme tarafı), telefon numaranız, e-posta adresiniz) işleriz. Bu bağlamda önceden eşgüdüm sağlamak ve gerekli anlaşmaları yapabilmek üzere sizin iş telefon numaranızı kullanabiliriz. İşlemenin hukuki dayanağı Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’nün (GDPR) 6. maddesinin 1. fıkrasının f bendidir. Dijital bakım hizmetlerinin yerine getirilmesi konusunda işvereninize karşı sözleşmeyle kararlaştırılmış olan yükümlülüklerin yerine getirilmesi meşru menfaatimizi teşkil eder. İşveren olarak uzaktan destek hizmetlerimizden kendiniz yararlanıyorsanız, işlemenin hukuki dayanağı Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’nün (GDPR) 6. maddesinin 1. fıkrasının b bendidir.

Uzaktan destek hizmetlerimizi yerine getirmek üzere gerekli olması halinde ABD’de yerleşik aynı adlı hizmet sağlayıcının “Help Lightning” adlı yazılımını kullanırız. Bu aracın kullanılması durumunda kişisel verilerinizin (adınız, e-posta adresiniz, video ve ses kayıtları) ABD’ye iletilmesi söz konusu olabilir. Ancak Help Lightning yazılımı ProMinent firmasına karşı AB standart hükümleri aracılığıyla kişisel verilerin korunmasına uygun bir işleme için sözleşmeyle yükümlü kılınmıştır.

XVI. Tedarikçi Yönetimi (SAP Ariba)

Tedarikçi ağımızı ve tedarikçi onay sürecini optimize etmek için SAP Deutschland SE & Co. KG, Hasso-Plattner-Ring 7, 69190 Walldorf, Baden adresinde mukim SAP Ariba tedarikçi ağını (Tedarikçi Yaşam Döngüsü ve Performansı) ve işlemci olarak SAP Ariba'yı kullanıyoruz. SAP Ariba, web tabanlı bir bulut platformudur. Satın alma süreçlerimizi verimli ve dijital olarak tasarlamak için SAP Ariba kullanıyoruz.

Bunun yasal dayanağı GDPR Madde 6 (1) (f)'dir. SAP Ariba'da oturum açmak için ihtiyacınız olan tek şey çalışan bir internet bağlantısıdır. SAP Ariba'dan kullanım daveti ve kayıt e-postası içeren bir e-posta alacaksınız. Halihazırda SAP Ariba kullanıyorsanız, hesabınızda doğrudan ProMinent'e bağlanabilirsiniz, aksi takdirde bir SAP Ariba hesabı oluşturmanız gerekir. SAP Ariba tedarikçi ağı kullanılırken aşağıdaki kişisel veriler işlenir: Ad, iletişim bilgileri, yetkilendirme verileri (SAP Ariba'ya erişim için gerekli veriler), sözleşme, ödeme ve fatura verileri ve SAP Ariba'da kişisel bilgileri içeren sahip olduğunuz diğer tüm bilgiler.

XVII. Ticari Faaliyetler Sırasında Olağan İrtibat (ör. Ticaret Fuarları)

Bu paragraf, normal ticari faaliyetlerde mutat olan ve GDPR'nin 13. ve 14. maddeleri uyarınca bildirimde bulunulamayan kişisel verilerin işlenmesiyle sonuçlanan durumları açıklamaktadır.

Bunlar öncelikle ticari fuarlarda, etkinliklerde, iş yemeklerinde veya diğer resmi etkinliklerde iletişim bilgilerinin değiş tokuşu gibi durumlardır (ör. kartvizit alışverişi veya ProMinent tarafından veya sizin tarafınızdan iş içeriğiyle ilk iletişim kurulması). ProMinent, siz veya biz sizinle iletişime geçtiğimizde aşağıdaki kişisel veri kategorilerini toplar: adınız, adresiniz, e-posta veya telefon numaranız gibi iletişim verileri, adres, e-posta, iş alanı, iş tanımı, unvan gibi şirketinizle ilgili veriler, içerik, talep zamanı ve iletişim araçları gibi girdi/sorgularınızla ilgili veriler . Bu veriler, yeniden iletişim kurmak ve/veya talebinizi işlemek ve daha fazla işlemek amacıyla e-posta programları, telefon defterleri, dosyalar veya CRM sistemimiz gibi ticari faaliyetlerin bir parçası olarak iletişim veri tabanlarımızda saklanmak üzere işlenir.

Verileriniz, GDPR Madde 6 (1) (f) temelinde işlenir ve bir iş ilişkisi başlatmak, yeniden iletişim kurmak ve/veya talebinizi işleme koymak ve daha fazla işlemek için sizinle iletişime geçmek meşru menfaatimizedir.

XVIII. Tesislerimizde Ziyaretçi Süreci

Şirketimizin bir ziyaretçisi olarak, fabrika tesislerimizde bulunan resepsiyon masasına vardığınızda kayıt olmanız gerekmektedir. Burada adınız, şirketiniz ve ProMinent’ teki irtibat kişiniz not edilecek ve size tesislerimizi ziyaretiniz sırasında giymeniz gereken bir ziyaretçi kartı verilecektir. Verilerinizin bu ziyaretçi sürecinin bir parçası olarak işlenmesi, binalarımızı ve üretim tesislerimizi yetkisiz erişime karşı korumaya yönelik meşru menfaatimiz kapsamında gerçekleşir, böylece üçüncü şahıslar fark edilmeden veya refakatsiz olarak iş yerine giremez ve kişisel verilere veya gizli bilgilere erişim elde edemez (GDPR 6.Madde 1.Paragraf f bendi).

XIX. Bilgi Uçurma Raporları

İhbar ihbarının işlenmesi kapsamında ihbarda adı geçen kişiye ilişkin kişisel veriler, raporu gönderen kişi (anonim olarak gönderilmemişse) ve ilgili üçüncü şahıslar hakkında rapor edilen (potansiyel) suistimali araştırmak için bilgi toplanabilir. Bu işleme, bir muhbir sistemi çalıştırmaya yönelik yasal yükümlülüğün yerine getirilmesi ve ayrıca itibar risklerinden kaçınmak ve bütünlüğü desteklemek için işlemeden sorumlu kişinin meşru menfaati amacıyla gerçekleştirilir (GDPR 6.Madde 1.Paragraf (c) ve (f)). Çıkarların dengelenmesiyle ilgili herhangi bir sorunuz varsa, Bölüm II'de belirtilen irtibat kişisiyle istediğiniz zaman iletişime geçebilirsiniz.

Bu işlemenin bir parçası olarak sağlanan açıklamalar ve gerçekler, münhasıran bu bilgileri gizli tutan yetkin ve yetkili kişilere mahsustur. Kişisel verilerin alıcısı, Bilgi Uçurma Raporları gibi şifrelenmiş verilerin işlenmesi de dahil olmak üzere, bilgi uçurma uygulamasını barındırmak ve sağlamak için işleyici taraf Dünya Ticaret Merkezi, Klarabergsviadukten 70, SE-107 24 Stokholm, İsveç adresinde bulunan WhistleB Bilgi Uçurma Merkezi AB'dir (WhistleB). WhistleB mesajların şifresini çözemez veya okuyamaz. Veriler AB içinde saklanır.

XX. Veri Alıcısı/Üçüncü Ülkelere Veri Aktarılması

Kişisel verileriniz ilk önce yalnızca teknik, ticari veya editoryal destek görevlerindeki çalışanlarımıza ulaştırılır.

Ayrıca yukarıda açıklanan veri işleme süreçleri kapsamında harici hizmet sağlayıcılarından yararlanırız veya onları söz konusu hizmetler için görevlendiririz. Kişisel verileriniz görevlendirilen veriş işleyicisi niteliğindeki hizmet sağlayıcılara ulaştırıldığında, onlar da kişisel verilerinizin kullanımı konusunda kesin olarak bizim talimatlarımıza bağlıdırlar. Kişisel verileri özellikle aşağıdaki kategorilerden hizmet sağlayıcılara iletiyoruz:

 • • IT hizmet sağlayıcılar, örn. internet sitemizin yönetilmesi ve barındırılması, internet sitesi analizi/ölçümleri, tedarikçi yönetimi, usulsüzlüklerin ihbar edilmesi kapsamında
 • • IT servis ve altyapısı,
 • • IT destek ve bakım, uzaktan bakım dahil olmak üzere;
 • • Alman Hisse Yasasının 15. ve devamı maddeleri uyarınca bize bağlı olan ve edimleri yerine getirmek üzere işbirliği yaptığımız şirketler ve bayiler;
 • • Rıza vermiş olmanız halinde kişisel verilerinizi rıza metninde yazılı olan alıcılarla paylaşırız.
 • • Başvuru ve personel yönetimi konusunda destek sağlayan hizmet sağlayıcılar

Kişisel verilerinizi Avrupa Birliği (“AB”) ve Avrupa Ekonomik Topluluğu dışındaki, özellikle de Amerika Birleşik Devletleri’ndeki (“ABD”) alıcılara iletebiliriz. ABD örneğinde olduğu gibi, alıcının bulunduğu ülkedeki veri koruma düzeyi AB'deki seviyeye uygun olmadığında, Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’nün (GDPR) 46. maddesi uyarınca uygun garantilerin var olmasını temin ederiz. Bu konuda uygun bir veri koruma seviyesini güvenceye almak üzere AB Komisyonu’nun standart sözleşme hükümleri ve gereği halinde ek tedbirler uygulanabilir. Münferit durumlarda üçüncü ülkelere veri iletimi için sizin bu veri iletimine Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’nün (GDPR) 49. maddesinin 1. fıkrasının 1. sayısının a bendi uyarınca rıza vermenizi şart koşarız.

XXI. Veri Sahibi Hakları

İlgili kişisel verilerle ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • GDPR'nin 7. Maddesinin 3. Paragrafı uyarınca, bize vermiş olduğunuz rızayı herhangi bir zamanda iptal etmek. Sonuç olarak, gelecekte bu rızaya dayalı olarak veri işlemeye devam etmemize artık izin verilmeyecektir. Bununla birlikte, kişisel verilerin iptal edilmesinden ve silinmesinden sonra bile (örn. haber bülteni veri tabanından), rızayı kanıtlayabilmemiz gerekir. Rızanın (ayrıca devam eden) saklanmasının yasal dayanağı: GDPR 6.Madde 1.Paragraf ve bununla bağlantılı 5.Madde 1. Paragraf a bendi 2. Paragraf, GDPR 7.Madde 1. Paragraf ve GDPR 6.Madde 1.Paragraf f bendi. Hem denetim makamına hem de ilgili kişiye para cezaları için standart zaman aşımı süreleri ve talepler için medeni hukuk içinde muvafakat kanıtı sunulabilmelidir. (3 yıl, Bölüm 31 (2) No. 1 OWiG ve Bölüm 195 BGB);
 • GDPR Madde 15 uyarınca bilgi edinme hakkı;
 • GDPR Madde 16 ve 17 uyarınca göre düzeltme veya silme hakkı;
 • GDPR Madde 18 uyarınca göre işlemeyi kısıtlama hakkı;
 • GDPR Madde 20 uyarınca veri taşınabilirliği hakkı;
 • GDPR Madde 77 uyarınca, kişisel verilerinizin tarafımızca işlenmesi hakkında bir veri koruma denetleme makamına şikayette bulunma hakkı. Bizden sorumlu denetim makamı Kişisel Verileri Koruma Kurumu Nasuh Akar Mahallesi 1407. Sok. No:4, 06520 Çankaya/Ankara

XXII. Muhalefet

Kişisel verileriniz, GDPR'nin 6. maddesinin 1. paragrafının 1(f) bendi uyarınca meşru menfaatler temelinde işlendiği sürece, kişisel verilerinizin GDPR 21. madde uyarınca işlenmesine itiraz etme hakkınız vardır. İtiraz hakkınızı kullanmak isterseniz, lütfen bölüm II'de verilen iletişim bilgilerini kullanarak veri koruma görevlimizle iletişime geçin veya şu adrese bir e-posta gönderin: info-TR@prominent.com

XXIII. Otomatik Karar Verme Yok (Profil Oluşturma Dahil)

Kişisel verilerinizi GDPR Madde 22 (1) ve (4) bağlamında otomatik karar verme (profil oluşturma dahil) için kullanmıyoruz.

XXIV. Gizlilik Politikası’nın Değiştirilmesi

Bu Gizlilik Politikasını zaman zaman güncelleyebiliriz. Aksi belirtilmedikçe, bu tür değişiklikler derhal yürürlüğe girecektir. Bilgilerinizi nasıl koruduğumuz ve web sitemizin içeriğini sürekli olarak nasıl iyileştirdiğimiz hakkında bilgi sahibi olmak için bu gizlilik bildirimini zaman zaman gözden geçirmelisiniz. Web sitemizde her zaman en son sürümü bulabilirsiniz.

Ağustos 2023

ProMinent Haber Bülteni - en son haberler, tam size göre! Şimdi üye Ol